ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567

วันที่ : 14 มีนาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567 ” ช่วงแรกเป็นการรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจากผลการสำรวจภาคสนามล่าสุด ในส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ช่วงที่ 2 เสวนา เรื่อง ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ปี 2567

คุณสรนันท์ เศรษฐี นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ คุณชินะ สุทธาธนโชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย เเละ คุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567

คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น คุณณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา เเละ คุณจตุรงค์ ธนะปุระ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี

ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคกลาง – ภาคตะวันตก ปี 2567

คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และ CEO บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด คุณจตุพล พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ปี 2567

คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการ บริษัท ชาโต้ ภูเก็ต จำกัด คุณศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุณณกัณฑ์วัลเลย์ จำกัด เเละ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

ศูนย์ข้อมูลฯ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาร่วมเสวนาถ่ายทอดมุมมองซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 เเละ 14 มีนาคม 2567