ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC ปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC ปี 2567

วันที่ : 29 มีนาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา "ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC ปี 2567" ช่วงแรกเป็นการรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจากผลการสำรวจภาคสนามล่าสุด โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละ เสวนาเรื่อง “ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC ปี 2567”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณวัฒนพล ผลชีวิน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
คุณทายาท กาญจนะจิตรา นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง
ดำเนินรายการ โดย คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลฯ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาร่วมมาให้ข้อมูลในการเสวนา "ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC ปี 2567"
ภายในงาน REIC ได้นำเสนอรูปแบการให้บริการชุดข้อมูลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ผ่านโปรแกรม R-MAT กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างดี โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา