Loading

ศูนย์ข้อมูลฯ แถลงข่าว

วันที่ : 8 มีนาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดแถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561