Loading

สัมมนา 3 สมาคมอสังหาฯ

วันที่ : 30 มกราคม 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2018”
ในหัวข้อ “แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561” ในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2561 จัดโดย 3 สมาคมหลักด้านอสังหาริมทรัพย์