Loading

ESTATE REVOLUTION สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหาฯ

วันที่ : 18 ตุลาคม 2561
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 หัวข้อ “ESTATE REVOLUTION สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหาฯ” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU X-MBA) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย