Loading

สัมมนา “โอกาสใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย...ภายใต้การขับเคลื่อน EEC”

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาประจำปี 2560 “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก”โดยมี คุณ ภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย...ภายใต้การขับเคลื่อน EEC”ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา