Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ” ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัด เชียงใหม่