Loading

โครงการอบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560

วันที่ : 8 กันยายน 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 และ บรรยายสรุป “ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 8 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2561” 
โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในการนี้ ได้พาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน และร่วมฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหาร ของ การนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วย