Loading

มหกรรม “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ”

วันที่ : 25 สิงหาคม 2560
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้บริหารระดับสูงจาก พม.ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวรายงาน และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ ภายในงานศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ร่วม จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ“ที่อยู่อาศัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ : จากมุมมองเชิงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ” เพื่อศึกษาแนวความคิดและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ร่วมให้บริการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น 'คนไทยมีบ้าน : Home for All' ตลอดการจัดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560