Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ : 21 มีนาคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา