Loading

แสดงความยินดีในงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส เปิดตัว ”สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” ซึ่งมีคุณปราชญ์ วงศ์วรรณ เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่