Loading

สัมมนา สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สงขลา

วันที่ : 4 มีนาคม 2560
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาและภาคใต้” บนเวทีกลาง งาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ’ 60” ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560