Loading

แสดงความยินดี อธิบดีกรมที่ดิน คนใหม่

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559
คุณวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผู้บริหารของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณประทีป กีรติเรขา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559