Loading

Group interview สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560
 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์