Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาประจำปี 2560 “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้” ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท