Loading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีศักยภาพความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (HAI)

วันที่ : 12 ตุลาคม 2559
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีศักยภาพความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (HAI) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล โดยมี รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559