Loading

บรรยายเรื่อง “ภาพรวม อสังหาฯ ปี 2559”

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “ภาพรวม อสังหาฯ ปี 2559 และ กฎหมายภาษีที่ดินฯ ใหม่” ให้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดระยอง จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง