Loading

เสวนาสื่อมวลชน

วันที่ : 19 สิงหาคม 2559
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดพบปะเสวนา และอบรมการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ต่อสื่อมวลชน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี