Loading

ธนาคารกลางราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ

วันที่ : 10 สิงหาคม 2559
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางของราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อศึกษาการจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์