Loading

สัมมนา การจัดทำบ้าน Knock Down

วันที่ : 23 มีนาคม 2559
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงานสัมมนา โครงการศึกษาการจัดทำบ้าน Knock Down จัดโดย การเคหะเเห่งชาติร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย