Loading

บรรยายพิเศษ

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "สัมมนาเจาะลึกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง”  จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง