Loading

ธอส. แถลงข่าว

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงข่าว ผลการดำเนินงาน ธอส.ประจำปี 2558 สรุปความสำเร็จของการจัดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย