Loading

สัมมนา 3 สมาคมอสังหาฯ

วันที่ : 27 มกราคม 2559
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016” ในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2559 จัดโดย 3 สมาคมหลักด้านอสังหาริมทรัพย์