Loading

เสวนารายไตรมาส

วันที่ : 23 มิถุนายน 2559
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนาประจำไตรมาสของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย