Loading

หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 15

วันที่ : 3 สิงหาคม 2559
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 15 “การบริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อยู่อาศัย”  ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท