Loading

หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 13

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 “การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ถนนอโศก