Loading

สัมมนาประจำปี

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ถนนอโศก