Loading

สัมมนา 3 สมาคมอสังหาฯ

วันที่ : 28 มกราคม 2558
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2015" ในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2558 จัดโดย 3 สมาคมหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว