สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 3 เมษายน 2566
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 4 ปี 2565 ของ กทม.-ปริมณฑล ประกอบด้วย 5 ทำเลที่มีจำนวนอุปทานเสนอขายสูงสุด โครงการอาคารชุดทำเลขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก และโครงการบ้านจัดสรรทำเลขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก