สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย, ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัด Group Interview เรื่อง สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ร้านอาหาร แหลมเจริญซีฟู้ด สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9