ทิศทางตลาดอสังหาฯ ครึ่งหลัง ปี 62
Loading

ทิศทางตลาดอสังหาฯ ครึ่งหลัง ปี 62

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562
ทิศทางตลาดอสังหาฯ ครึ่งหลัง ปี 62
นักข่าวจากกรุงเทพธรุกิจ สัมภาษณ์ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ (ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) วันที่ 21 มิถุนายน 2562