ทิศทางธรุกิจอสังหาริทรัพย์หลัง Covid-19 คลี่คลาย
Loading

ทิศทางธรุกิจอสังหาริทรัพย์หลัง Covid-19 คลี่คลาย

วันที่ : 13 เมษายน 2563
ทิศทางธรุกิจอสังหาริทรัพย์หลัง Covid-19 คลี่คลาย
สถานีวิทยุ FM 101 Property Channel สัมภาษณ์ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในวันที 13 เมษายน 2563 เรื่อง "ทิศทางธรุกิจอสังหาริทรัพย์หลัง Covid-19 คลี่คลาย" แบบ Phone In