แถลงข่าว สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 12563 และทิศทางปี 2563
Loading

แถลงข่าว สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 12563 และทิศทางปี 2563

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
แถลงข่าว สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 12563 และทิศทางปี 2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์