ภาพรวมตลาดอสังหาฯ แนวโน้มอสังหาฯ ปี 2564
Loading

ภาพรวมตลาดอสังหาฯ แนวโน้มอสังหาฯ ปี 2564

วันที่ : 25 กันยายน 2563
ภาพรวมตลาดอสังหาฯ แนวโน้มอสังหาฯ ปี 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ตรวจการธนาคาร เปิดโครงการ อบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2563 ได้สรุปสถานการณ์ ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 และประเมินแนวโน้มตลาด ปี 2564 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี