แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุนจีน หลังเปิดประเทศ
Loading

แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุนจีน หลังเปิดประเทศ

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566
แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุนจีน หลังเปิดประเทศ
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง 3 เรื่องเด่นเย็นวันนี้ ในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุนจีนหลังเปิดประเทศ" ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566