รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก) ครึ่งหลังปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก) ครึ่งหลังปี 2561

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 92 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 6,857 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 19,125 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 79 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 4,674 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 15,579 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 13 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 2,183 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 3,546 ล้านบาท 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,459หน่วย หรือร้อยละ 35.9 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 1,886 หน่วย หรือร้อยละ 40.4 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 573 หน่วย หรือร้อยละ 26.2 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด

 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่