รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (ภูเก็ต) และภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี) ครึ่งหลังปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (ภูเก็ต) และภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี) ครึ่งหลังปี 2561

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 210  โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 30,416 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 176,366 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 7,698 หน่วย (ร้อยละ 25.3 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด) คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 41,925 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 84 โครงการ มีจำนวนหน่วย 12,682 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 56,417 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 3,513 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 15,096 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จำนวน 87 โครงการ มีจำนวนหน่วย 17,025 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 85,239 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,029 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 20,608 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 39 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 709 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 34,710 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 156 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,220 ล้านบาท

 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่