รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา ครึ่งหลังปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดนครราชสีมา ครึ่งหลังปี 2561

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอปากช่อง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอปากช่อง โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 139  โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 16,882 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 77,338 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 6,939 หน่วย หรือร้อยละ 41.1 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 32,840 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 97 โครงการ มีจำนวนหน่วย 11,789 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 47,016 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,775 หน่วย หรือร้อยละ 40.5 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด  คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 19,220 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จำนวน 28 โครงการ มีจำนวนหน่วย 4,562 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 15,812 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,881 หน่วย หรือร้อยละ 41.2 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,707 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 14 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 531 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 14,510 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 283 หน่วย หรือร้อยละ 53.3 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,913 ล้านบาท

 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่