รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ครึ่งหลังปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ครึ่งหลังปี 2561

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 290 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 25,262 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 99,314 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 242 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 19,269 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 75,014 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 26 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 5,585 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 13,148 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 22 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 408 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 11,153 ล้านบาท

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 7,680หน่วย หรือร้อยละ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่