Press Release
Loading

ศูนย์ข้อมูลฯร่วม MOU 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 26 มิถุนายน 2561
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง กับ กรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดตลาดกลางในการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์มือสอง ในรูปแบบ Digital Virtual Market
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่