ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563
Loading

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563

วันที่ : 23 มีนาคม 2563