โครงการ "บ้านล้านหลัง" ปรับเกณฑ์เพิ่มราคาซื้อขาย-วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
Loading

โครงการ "บ้านล้านหลัง" ปรับเกณฑ์เพิ่มราคาซื้อขาย-วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

วันที่ : 24 มิถุนายน 2563