รู้หรือไม่ ติดบูโร ก็ซื้อบ้านได้
Loading

รู้หรือไม่ ติดบูโร ก็ซื้อบ้านได้

วันที่ : 28 สิงหาคม 2565
รู้หรือไม่ ติดบูโร ก็ซื้อบ้านได้

ไม่ว่าใครก็อยากมีบ้านในฝันเป็นของตัวเองสักหลังด้วยกันทั้งนั้นในชีวิต แต่ด้วยเพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การจะซื้อเป็นเจ้าของได้นั้น สถานะทางการเงินของผู้ซื้อก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดีมากพอที่จะทำให้ขอกู้สินเชื่อจากธนาคารผ่านได้ด้วย ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มีสถานะการเงิน “ติดบูโร” จนทำให้ไม่ว่าจะขอกู้สินเชื่อกี่ครั้ง ก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านสักที อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วแม้จะติดบูโร แต่ก็ยังมีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้อยู่ ถ้าเข้าใจว่าเครดิตบูโรคืออะไร และรู้แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการขอกู้ซื้อบ้านของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินโดยเฉพาะ

ติดบูโร คืออะไร

ติดบูโร หรือคำเต็ม ๆ ว่า “ติดเครดิตบูโร” คือ การบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีปัญหา ซึ่งจะประเมินจากพฤติกรรมการใช้จ่าย ซื้อของ ผ่อนชำระสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกโดย “เครดิตบูโร” หรือ “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด” โดยหากเรามีพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ดี เช่น ผ่อนชำระสินค้าไม่ตรงกำหนด มียอดชำระคงค้างจำนวนมาก ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารใช้ประเมินว่า เรามีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง มีความสามารถในการผ่อนชำระต่ำ ไม่มีวินัยทางการเงิน ฯลฯ ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติการขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านของเรานั่นเอง

แม้จะติดบูโรก็ซื้อบ้านได้

ถ้ารู้แนวทางที่ถูกต้อง

เพราะเครดิตบูโรเป็นดัชนีบ่งบอกสถานะทางการเงินของเราทุกคนว่าดีหรือมีปัญหา และสถานะการเงินก็เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่าเรามีความสามารถในการซื้อหรือผ่อนชำระสินค้าได้มากแค่ไหน ดังนั้น หากเราติดบูโรจนทำให้ไม่สามารถกู้ซื้อบ้านผ่านได้ ก็จำเป็นต้องหาวิธีอื่น ๆ ที่จะทำให้ธนาคารเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระซื้อบ้านได้จริง ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

1. แก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับเป็นปกติ

ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองมากที่สุดด้วย เพราะเมื่อปัญหาอยู่ที่เรามีหนี้ ก็จำเป็นต้องแก้หนี้ที่มีให้หมดไปก่อน ทำให้เครดิตบูโรของเรากลับมามีสถานะปกติ แล้วจากนั้นจึงค่อย ๆ สร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้ธนาคารเห็น เช่น ผ่อนชำระสินค้าตรงเวลา ไม่มียอดหนี้ค้างชำระ ฯลฯ หากทำได้ตามนี้โอกาสที่จะกู้ขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารผ่านก็จะมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การจะแก้สถานะเครดิตบูโรที่ติดแบล็คลิสต์อยู่ให้กลับมาเป็นปกตินั้นก็ต้องใช้ความตั้งใจสูง คือต้องปรับวินัยทางการเงินให้ดี นำหนี้สินทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญ เคลียร์ปิดหนี้ไปที่ละก้อน หนี้ก้อนไหนที่ดอกเบี้ยสูง ๆ ก็ต้องรีบปิดให้เร็วที่สุด เข้าเจรจาต่อรองขอปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร เพื่อให้เราจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงยังจำเป็นต้องพยายามหารายได้เพิ่ม และรักษาวินัยในการออมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถเคลียร์หนี้ให้จบได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

2. กู้ร่วมกับคนในครอบครัวที่ไม่ติดบูโร

การขอกู้ร่วม เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ทำให้มีโอกาสขอกู้ซื้อบ้านได้สำเร็จมากขึ้น เพราะเสมือนเราอาศัยเครดิตทางการเงินที่ดี สถานะทางการเงินที่ดีของผู้กู้ร่วม เป็นหลักฐานสร้างความน่าเชื่อถือให้ธนาคารอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้กู้ร่วมควรเป็นบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติทางการเงินปกติ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ก็จะทำให้มีโอกาสกู้ผ่านได้สูง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสามารถแก้ไขสถานะการติดบูโรให้ดีขึ้นได้ด้วย แสดงให้ธนาคารเห็นวินัยทางการเงินที่ดีของเราได้ด้วย ก็จะยิ่งมีโอกาสทำให้กู้ผ่านสำเร็จได้ง่ายขึ้น

3. ซื้อบ้านผ่านบริษัทนายหน้า

เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการซื้อบ้านของผู้ที่มีสถานะติดบูโร โดยเป็นการซื้อผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งจะช่วยเราปิดหนี้และเดินเรื่องขอกู้กับทางธนาคารให้ แต่ก็มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือ จะต้องซื้อบ้านหลังที่ทางบริษัทจัดหาให้เท่านั้น และบางบริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายในการปิดหนี้ ค่าดำเนินการ รวมถึงค่านายหน้าด้วย ซึ่งเราจะต้องศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขให้ดี ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของเราที่จะสามารถใช้บริการได้

4. ซื้อบ้านในโครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง เป็นโครงการโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไทยยื่นจองสิทธิเพื่อขอกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยยืนยันว่าแม้ผู้จองจะติดบูโรก็ยังสามารถยื่นขอสิทธิได้ เพราะธนาคารจะผ่อนปรนโดยพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระหนี้และประวัติการกู้เป็นรายบุคคล ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th

เครดิตบูโร หรือ สถานะทางการเงินของเราทุกคนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาอนุมัติกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร ดังนั้น การหันกลับมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขและรักษาสถานะเครดิตบูโรให้ปกติ ไม่ติดบูโร ไม่ติดแบล็คลิสต์ จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรทำตั้งแต่วันนี้หากเราอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แม้ในความเป็นจริงจะยังมีแนวทางอื่น ๆ ที่ทำให้เรามีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แม้จะติดบูโร ด้วยการขอกู้ร่วม การใช้บริการซื้อบ้านกับบริษัทนายหน้า และการซื้อบ้านในโครงการบ้านล้านหลัง แต่สุดท้ายแล้วหากเราไม่สามารถปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย เปลี่ยนนิสัยในการออม การใช้เงินของเราให้ดีขึ้นได้แล้ว โอกาสที่จะผ่อนชำระไม่ไหวจนเกิดปัญหาภายหลังก็จะยังคงเกิดขึ้นได้ ซึ่งแย่ที่สุดเลยก็คือเราอาจจะต้องเสียบ้านที่ซื้อมาไปในที่สุด หากไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามสัญญา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

DDproperty

Sansiri

Moneybuffalo

REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ติดบูโร ซื้อบ้านได้ ติดบูโร คืออะไร