ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไรบ้าง
Loading

ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไรบ้าง

วันที่ : 28 สิงหาคม 2565
ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไรบ้าง

เชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เราทุกคนคงคุ้นหูเรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” กันไม่มากก็น้อย ซึ่งสำหรับคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองแค่หลังเดียว มีที่ดินผืนเดียวแล้ว ก็อาจไม่ต้องสนใจก็ได้ แต่กับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินมากกว่า 2 แห่งขึ้นไปก็จะถือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายกำหนดทันที ซึ่งหากเพิกเฉยไม่ใส่ใจไปชำระภาษีตามหน้าที่อันพึงต้องรับผิดชอบแล้ว ก็จะถือว่ามีความผิด และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยโทษของการไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แบ่งได้ออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. โทษปรับ

ถือเป็นบทลงโทษในระดับเบื้องต้นที่มีต่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินที่ชำระไม่ครบตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะต้องโทษถูกปรับตามเกณฑ์การปรับดังนี้

· เสียเบี้ยปรับ 40% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้าเกินเวลาจากหนังสือแจ้งเตือนที่ได้รับ

· เสียเบี้ยปรับ 20% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้า แต่ชำระภายในระยะเวลาที่แจ้งในหนังสือแจ้งเตือน

· เสียเบี้ยปรับ 10% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้า แต่ชำระก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน

2. ดอกเบี้ยเงินเพิ่ม

ในกรณีที่ชำระภาษีล่าช้า กฎหมายได้กำหนดโทษเพิ่มเติมเอาไว้อีกขั้น ด้วยการ “คิดเงินเพิ่ม” ซึ่งจะคิดในอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนของเงินภาษีค้างชำระ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระภาษี ไปจนถึงวันที่ชำระภาษี แต่ก็ได้มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยเอาไว้ไม่ให้ถูกคิดเงินเพิ่มเกินจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย

3. โทษทางอาญา

ในกรณีถูกตรวจสอบพบว่าเรามีความพยายามแจ้งความเท็จ หรือพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจจะต้องถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งโทษทางอาญานี้ถือเป็นโทษระดับสูงสุดของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่หากเราครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยถึงเกณฑ์ตามเงื่อนไข ก็จำเป็นต้องชำระให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ โดยกรณีเดียวที่เราจะไม่ต้องโทษถูกปรับก็คือ การที่เราไม่ได้รับหนังสือประเมินเรียกเก็บภาษี หรือมีการเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไปเท่านั้น ซึ่งสำหรับภาษีที่ดินในปี 2565 นี้ ได้รับการขยายเวลาจ่ายภาษีออกไปจนถึงภายใน 31 กรกฎาคม 65 โดยหากต้องการชำระแบบผ่อน 3 งวด งวดสุดท้ายก็จะขยายเวลาชำระไปได้จนถึงภายในเดือนกันยายน โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกคนสามารถไปชำระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บ้านหรือที่ดินตั้งอยู่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

iTAX

BangkokBizNews

REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ไม่เสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง มีโทษ