รู้ไหม? สูงวัยใกล้เกษียณ ก็กู้ซื้อบ้านได้แค่รู้วิธีเตรียมตัว?
Loading

รู้ไหม? สูงวัยใกล้เกษียณ ก็กู้ซื้อบ้านได้แค่รู้วิธีเตรียมตัว?

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565
รู้ไหม? สูงวัยใกล้เกษียณ ก็กู้ซื้อบ้านได้แค่รู้วิธีเตรียมตัว?

หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจะกู้ซื้อบ้านสักหลังหรือคอนโดสักห้องนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระหลายสิบปี หรือจะเรียกว่าเกือบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ ดังนั้น สำหรับบางคนที่เพิ่งมาตัดสินใจจะซื้อบ้านในตอนอายุมาก ๆ หรือเข้าช่วงวัยใกล้เกษียณแล้ว ก็อาจจะรู้สึกหมดหวัง หรือคิดว่าไม่น่าจะกู้ผ่านได้ เพราะไม่น่ามีธนาคารใดยอมให้กู้ แต่ในความเป็นจริง แม้จะเป็นผู้สูงวัยอยู่ช่วงอายุใกล้เกษียณแล้ว ก็ยังมีโอกาสกู้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้อยู่ แค่ต้องเตรียมตัวให้ดี โดยมีแนวทางในการวางแผนเตรียมตัวซื้อบ้านง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย ดังต่อไปนี้

 1. มองหาสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

  สินเชื่ออยู่อาศัยนั้นไม่ได้มีให้แค่เฉพาะกับคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ปัจจุบันหลาย ๆ ธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนการวางแผนเกษียณเป็นผู้สูงวัยที่มีบ้านที่มั่นคงเป็นของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องไปตามกระแสของยุคสังคมผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ Senior Home 2 U ก็เป็นสินเชื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกู้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้

  ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนซื้อบ้านที่ต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระไปจนถึงตอนหลังเกษียณด้วยนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด การสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากหลาย ๆ ธนาคาร มาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์โดยละเอียด ก็ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้การผ่อนบ้านในบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณของเราไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

 2. วางแผนการขอสินเชื่อให้เร็วที่สุด

  แม้ธนาคารจะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้บริการ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขของกรอบระยะเวลาในการผ่อนชำระอยู่ดี โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี แต่สำหรับบางอาชีพ เช่น ข้าราชการ ก็สามารถผ่อนไปได้จนถึงอายุไม่เกิน 75 ปี ซึ่งธนาคารอื่น ๆ ก็มีกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้น สำหรับคนวัยใกล้เกษียณ เช่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งตัดสินใจขอกู้เร็วได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งถือเป็นเรื่องดีมากเท่านั้น เพราะจะทำให้ได้จำนวนปีในการผ่อนที่ยาวนาน ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าผ่อนต่องวดได้ ทำให้ผ่อนสบาย ไม่เป็นภาระหนักเกินไปในช่วงบั้นปลายชีวิต

 3. วางแผนอาชีพและธุรกิจที่ทำอยู่ให้ดี

  แม้หลายคนจะบอกว่าเกษียณคือการไม่ได้ทำงาน แต่สำหรับคนวัยใกล้เกษียณที่อยากซื้อบ้าน อาชีพการงาน หรือธุรกิจที่ทำอยู่นั้นถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งสะท้อนถึงที่มารายได้ และความสามารถในการผ่อนชำระค่างวดบ้าน โดยหากอาชีพที่เราทำไม่ได้มั่นคง มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินได้แล้วล่ะก็ โอกาสที่จะขอกู้สินเชื่อผ่านก็จะมีน้อยลง

  อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงเปิดกว้างให้สำหรับทุกอาชีพ ทั้งพนักงานประจำทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือแม้จะเป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของธุรกิจ ฯลฯ ก็สามารถที่จะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุได้ ขอแค่เพียงแสดงความมั่นคงทางรายได้ให้ธนาคารเห็นได้มากพอตามเกณฑ์ที่แต่ละธนาคารกำหนดเท่านั้น

 4. เตรียมการเงินและเอกสารให้พร้อม

  หน้าที่การงานดูมั่นคงแล้วช่วยเพิ่มโอกาสในการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยได้ก็จริง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ “สถานะการเงิน” ของผู้ขอกู้ก็จะต้องดีด้วย โดยอันดับแรกสุดที่ต้องระวังเลยคือ หนี้ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหลังอื่น หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต ฯลฯ หากธนาคารเห็นว่าการเงินของเรายังมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่มาก โอกาสที่จะอนุมัติกู้ผ่านก็จะยิ่งน้อยลง เพราะเราต้องไม่ลืมว่า สำหรับคนวัยใกล้เกษียณนั้น ถ้ายิ่งมีภาระมาก ธนาคารก็จะมองว่ายิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีก มีโอกาสมากที่จะผ่อนไม่ไหว หากจะกู้ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่ง

  ดังนั้น การเตรียมตัวเองให้ปลอดหนี้ ให้มีรายได้สม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนวัยใกล้เกษียณที่อยากขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งการที่ธนาคารจะประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ต้องเตรียมเอกสารทางการเงินให้ดี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝาก ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เรามี ก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมที่สุด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธนาคารเห็นว่า แม้เราจะอยู่ในช่วงวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว แต่เราก็ยังสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ไหว

ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว คนวัยทำงาน หรือคนวัยใกล้เกษียณ หลักการสำคัญของการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านก็อาจไม่ได้แตกต่างกันเท่าไร โดยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่จะต้องทำให้ธนาคารเห็นว่า เรามีรายได้ที่มั่นคง มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ไหว และไม่มีหนี้สินผูกพันที่อาจทำให้เป็นปัญหา ซึ่งหากเราแสดงให้ธนาคารเห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของเราได้แล้ว โอกาสที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านผ่านนั้นก็จะมีมากขึ้น แม้จะเป็นคนวัยใกล้เกษียณก็ตาม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

GHBank

TookTee

Sansiriสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  สูงวัย กู้ซื้อบ้าน