การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสำคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ
Loading

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสำคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสำคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่ได้รับการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 นับเฉพาะโครงการที่ออกใบอนุญาตจัดสรร “ทั้งโครงการ” เท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนอสังหาฯ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะปริมาณการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินนั้น สะท้อนแนวโน้มสำคัญต่อสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ในหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

  1. สะท้อนปริมาณโครงการอสังหาฯ ในตลาด

    หากมีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเป็นจำนวนมาก จะหมายความว่าปริมาณบ้านและคอนโดจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนอาจมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนสูงขึ้นก็ได้ เพราะปริมาณอสังหาฯ ในตลาดจะมีมากจนเกิดการแข่งขันในการซื้อขายสูงขึ้น ในขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายก็อาจชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ลงเพราะกังวลว่าจะมีความเสี่ยงในการขายยากเนื่องจากการแข่งขันสูง แต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนและผู้ประกอบการบางส่วนก็อาจมองว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น อาจเป็นเพราะความต้องการอสังหาฯ มีมากขึ้น จึงทำให้เกิดการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเป็นจำนวนมากตามมานั่นเอง

  2. สะท้อนสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น

    ปริมาณใบอนุญาตจัดสรรที่ดินที่ออกมาในแต่ละครั้งนั้น จะบ่งบอกถึงสภาพการณ์ของเศรษฐกิจในขณะนั้นได้ไม่มากก็น้อย โดยหากมีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็อาจแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีความมั่นคง ปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยมีมาก ผู้คนมีกำลังซื้อ และพร้อมที่จะซื้ออสังหาฯ เพราะกฎสำคัญของอุปทานคือ เราจะอยากขายสินค้านั้นเมื่อสินค้านั้นมีราคาสูงขึ้น ดังนั้น การที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเป็นจำนวนมาก จึงอจเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาบ้านในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีมีการเติบโต เศรษฐกิจกำลังดี จึงมีความต้องการขายที่มากขึ้นนั่นเอง

  3. อาจทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดได้

    แม้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต แต่หากมีการออกใบอนุญาตออกมามากเกินไป แล้วเศรษฐกิจไม่ได้โตตามที่คาด ในขณะที่อุปสงค์หรือปริมาณความต้องการซื้อของผู้คนในตลาดทั้งฝั่งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อลงทุนเติบโตตามไม่ทัน ก็จะทำให้เสี่ยงเกิดอุปทานส่วนเกิน กล่าวคือ อาจทำให้เกิดสถานการณ์อสังหาฯ รอขายล้นตลาดได้ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาฯ ที่อาจลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการขายเพื่อเก็บกระแสเงินสด โดยหากสถานการณ์อสังหาฯ ล้นตลาดไม่สามารถคลี่คลายลงได้ ก็มีความเสี่ยงนำไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่พร้อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนทั่วทั้งประเทศได้

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาด เป็นข้อมูลที่ช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณอสังหาฯ ในตลาดได้ว่าจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหน ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้คนในประเทศ หรือเจาะในแต่ละพื้นที่แล้ว ก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนได้มากขึ้นว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ณ ช่วงเวลานั้น หรือในอนาคตอันใกล้นั้นเป็นอย่างไร มีแนวโน้มไปในทิศทางไหน และต้องตัดสินใจอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสสำเร็จในการลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

TerraBkkสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ใบอนุญาต จัดสรรที่ดิน ตลาดอสังหาฯ