ชาวต่างชาติแบบไหน ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างด้าวได้
Loading

ชาวต่างชาติแบบไหน ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างด้าวได้

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566
ชาวต่างชาติแบบไหน ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างด้าวได้

การขายคอนโดให้คนต่างชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนอสังหาฯ ที่ได้รับความนิยม เพราะชาวต่างชาติมีกำลังซื้อสูงจึงมีโอกาสในการลงทุนสำเร็จได้ไม่อยาก อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองในเมืองไทยนั้นก็มีเป็นจำนวนมากด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การจะขายคอนโดให้ชาวต่างชาติถือครองได้ในประเทศไทยนั้น ก็มีเกณฑ์พิจารณาเป็นเงื่อนไขอยู่ ที่จะต้องศึกษาให้ดี โดยชาวต่างชาติที่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างด้าวในประเทศไทยได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

  2. ต้องเป็นตนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตามประราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 24 และมาตรา 25

  3. ต้องเป็นนิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 97 และ 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

  4. ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างชาติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

  5. ต้องเป็นคนต่างชาติหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติ ซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ก็สามารถจะนำเงินดังกล่าวนั้นไปซื้อคอนโดได้

  6. ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่เป็นคนต่างชาติ จะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ในอัตราไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดแต่ละแห่ง

แม้การขายคอนโดให้ชาวต่างชาติจะเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอสังหาฯ ที่มีโอกาสสำเร็จสูงและได้รับผลตอบแทนดี แต่ก็มีกระบวนการในการดำเนินการที่เข้มงวด และมีเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขให้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหลายประการ ซึ่งนักลงทุนตลอดจนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัยพ์นั้น จำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ตลอดจนจำเป็นต้องคอยหมั่นติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่เสมอด้วย เพราะข้อกฎหมายต่าง ๆ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามสถานการณ์ในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมที่ดิน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ชาวต่างชาติ แบบไหน ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด คนต่างด้าว