เงินเดือนไม่ถึง 20,000 ซื้อคอนโดได้หรือไม่
Loading

เงินเดือนไม่ถึง 20,000 ซื้อคอนโดได้หรือไม่

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2566
เงินเดือนไม่ถึง 20,000 ซื้อคอนโดได้หรือไม่

38_52_1690009004_10846

ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในเมืองนั้น หนึ่งในความฝันที่หลาย ๆ คนอยากทำให้สำเร็จ ก็คือการซื้อคอนโดเป็นของตัวเองสักห้อง ให้ได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเป็นส่วนตัวและมีอิสระ แต่พอพูดถึงการซื้อคอนโดแล้ว คนที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน เงินเดือนยังไม่ได้สูงมาก รายได้ประมาณ 15,000 บาท ไม่ถึง 20,000 บาท ก็สงสัยว่าจะมีโอกาสที่จะกู้ซื้อคอนโดผ่านได้หรือไม่ คำตอบก็คือแม้เงินเดือนจะไม่ถึง 20,000 บาท ก็สามารถกู้ซื้อคอนโดผ่านได้ โดยมีแนวทางง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

 

  1. ไม่มีหนี้สินเกินเกณฑ์ มีความมั่นคงในอาชีพ

ในการจะขอกู้ซื้อคอนโดกับธนาคารให้ผ่านอนุมัตินั้น หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรามีรายได้สูงมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเรามีหนี้สินมากน้อยเพียงใด เพราะต่อให้เรามีรายได้สูงมาก แต่ถ้ามีภาระหนี้สินมาก และมีประวัติการผิดนัดชำระ หรือติดเครดิตบูโร ก็มีโอกาสสูงมากที่จะกู้ซื้อคอนโดไม่ผ่าน ทั้งนี้ โดยทั่วไปธนาคารจะกำหนดอัตราผ่อนชำระรายเดือนเอาไว้ที่ไม่เกิน 40% ต่อเดือน เพื่อให้อีก 60% ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกินอยู่ดำรงชีวิต เช่น ถ้าเราเงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีหนี้สินอื่น ๆ เลย ความสามารถในการผ่อนชำระของเราก็จะอยู่ที่ 15,000 x 40% = 6,000 บาทต่อเดือน  ในขณะที่ถ้าเราเงินเดือน 30,000 บาท แต่มีหนี้สิน 20,000 บาท ธนาคารจะพิจารณาว่ารายได้ของเราเท่ากับ 30,000-20,000 เหลือเพียง 10,000 บาท เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระของเราอยู่ที่ 10,000 x 40% เท่ากับ 4,000 บาท น้อยกว่าตอนมีรายได้ 15,000 บาทด้วยซ้ำไป ดังนั้น แม้เราจะเป็นผู้มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท ก็มีโอกาสกู้ซื้อคอนโดผ่านได้ ถ้าเราไม่มีหนี้สิน มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง

 

  1. กู้ซื้อคอนโดที่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

เงินเดือน 15,000 บาท ไม่ถึง 20,000 บาท ถ้าเราไม่มีหนี้สิน มีรายได้มั่นคง จะมีโอกาสกู้ซื้อคอนโดผ่านได้ แต่ก็ต้องเป็นคอนโดที่ราคาไม่สูงเกินไปด้วย โดยแนวทางในการคำนวณวงเงินกู้ซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านของธนาคารนั้น จะคิดจากการนำเอา “ความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือน” มาคูณ ด้วย 150 ก็จะได้วงเงินกู้สูงสุดที่สามารถกู้ได้ ดังนั้น หากเราเงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีภาระหนี้สินเลย ความสามารถในการผ่อนชำระของเราจะอยู่ที่ 15,000 x 40% เท่ากับ 6,000 บาท นำมาคูณ 150 จะเท่ากับวงเงินสูงสุดที่กู้ได้คือ 6,000 x 150 = 900,000 บาท ด้วยเหตุนี้เอง หากเรามองหาคอนโดที่ราคาไม่เกิน 900,000 บาท ก็มีโอกาสที่จะสามารถกู้ผ่านได้ไม่ยาก

 

  1. ควรมีเงินเก็บส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ

นอกจากประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ คำนวณวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้แล้ว ในการซื้อคอนโดสักห้องนั้น ก็ยังจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าผ่อนรายเดือนอีก อาทิ เงินจอง ค่าทำสัญญา ค่าส่วนกลาง ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ค่าประเมินราคา ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าแม้ยังไม่ต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลขชัดเจน ก็เพียงพอให้ทราบได้แล้วว่าจะต้องมีการเตรียมเงินก้อนจำนวนไม่น้อยหากต้องการจะกู้ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง ดังนั้น หากตัดสินใจแล้วว่าจะอยากซื้อคอนโด ก็จำเป็นต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดีด้วย นอกเหนือจากการประเมินความสามารถในการผ่อนและการขอวงเงินสินเชื่อ

 

เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท สามารถกู้ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองได้เป็นเรื่องจริง เพียงแต่ผู้ขอกู้จำเป็นจะต้องวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดี มีวินัยทางการเงินที่ทำให้สามารถผ่อนชำระได้โดยไม่มีปัญหา ต้องมีเงินเก็บเพียงพอสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีความมั่นคงในอาชีพ ไม่มีหนี้สินติดตัว เพื่อให้ธนาคารเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่อนชำระได้ด้วย ในขณะเดียวกันคอนโดที่เลือกซื้อนั้นก็จะต้องมีราคาที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระตามดุลพินิจของธนาคาร

ทั้งนี้ อีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เราสามารถกู้ซื้อคอนโดผ่านง่ายขึ้นแม้เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท ก็คือการหาผู้กู้ร่วม ซึ่งแนะนำให้เป็นคนในครอบครัว เพราะการกู้ร่วมจะทำให้ธนาคารพิจารณาว่าเรามีรายได้มากขึ้น มีความสามารถในการผ่อนชำระมากขึ้น จึงเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อคอนโดให้ผ่านได้ง่ายมากขึ้น และยังสามารถซื้อห้องที่มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

GHBank

KrungThai

Tidlor

Tags :  เงินเดือนไม่ถึง 20 000 ซื้อคอนโด ได้หรือไม่