การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินหลังน้ำลด
Loading

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินหลังน้ำลด

วันที่ : 27 กันยายน 2561
หลังจากที่น้ำท่วม และลดลงจนสามารถกลับเข้าไปภายในบ้านได้แล้ว มีหลายอย่างที่ต้องดูแล ทำความสะอาด และซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ระบบประปาก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ถ้าบ้านหลังนั้นๆ มีบ่อเก็บน้ำใต้ดินที่น้ำท่วมถึง ให้พึงระลึกว่าน้ำที่ท่วมเป็นน้ำสกปรกเสมอ ดังนั้นควรล้างทำความสะอาดถังน้ำ และบ่อน้ำให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยของท่าน และสมาชิกภายในบ้าน โดยอย่าเสียดายน้ำที่มีอยู่เดิมในถัง ให้ปล่อยน้ำทิ้ง ทำความสะอาด แล้วจึงปล่อยน้ำประปาใหม่ลงเก็บไว้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน

1. ตรวจสอบความเสียหายที่ตัว Foot วาล์ว, วาล์วลูกลอย และปั๊มน้ำ เนื่องจากตอนน้ำท่วมสูง จะมีแรงดันน้ำที่สูง อาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้ (ถ้าเกิดความเสียหายให้ทำการซ่อมแซมก่อนล้างถัง)
2. กรณีถ้าอุปกรณ์ที่กล่าวมาไม่มีความเสียหาย ให้ปิดวาล์วน้ำประปาตรงมิเตอร์ไม่ให้น้ำเข้าถัง และทำการเปิดก๊อกในบ้านทุกจุดเพื่อระบายให้น้ำที่ค้างอยู่ในถังลดลง
3. ปิดเบรกเกอร์ของปั๊มน้ำไม่ให้ปั๊มทำงาน ในขณะที่กำลังล้างถัง เพื่อความปลอดภัย
4. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ขัดล้างคราบสกปรกภายในถังให้ทั่ว  หลังจากนั้น ให้ใช้ไดโว่  สูบน้ำออกจากถัง แต่ห้ามสูบออกจนหมด(กรณีที่ไม่มีไดโว่ ให้ทำการตัดต่อเพื่อติดตั้งก๊อกน้ำ ตรงส่วนที่เป็น By Pass เพื่อต่อสายสางสำหรับฉีดน้ำเพื่อล้างถัง และใช้การเปิดปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำทิ้ง)
5. เปิดวาล์วน้ำประปา ปล่อยให้น้ำเข้าไปในถัง และทำความสะอาดอีกครั้ง ทำซ้ำกันหลายๆ ครั้ง (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของถัง) จนน้ำในถังใสขึ้น

ข้อควรระวัง

1. การสูบน้ำออกจากถังเก็บน้ำไม่ควรสูบน้ำออกจนหมด เนื่องจากดินรอบถังนั้นมีแรงดันมากอาจจะดันถังให้เกิดความเสียหายได้
2. ตรวจสอบตัวไดโว่ว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการชำรุดของสายไฟ
3. ไม่ควรลงไปในถัง เพราะอาจเกิดการขาดอากาศหายใจได้ หรือถ้าจำเป็นต้องลงไป จะต้องมีการเปิดพัดลมจ่อเข้าไปในถังเพื่อเป็นการเติมอากาศเข้าไป และต้องมีผู้ช่วยอีกเพื่อดึงตัวขึ้นจากถัง
4. ตรวจสอบปั๊มน้ำให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อุปกรณ์ที่ใช้ล้างสามารถหาได้ง่ายที่บ้าน เช่น

หากมีของใช้และของแต่งบ้านที่เปียกน้ำเกิน 48 ชั่วโมง โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูพรุนและสิ่งของซึ่งยากต่อการทำความสะอาดหรือทำให้แห้ง ไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมด เช่น พรม ที่นอน เบาะผ้า วอลเปเปอร์ ผลิตภัณฑ์หนัง กระดาษ ไม้ หมอน ตุ๊กตายัดไส้ ควรทิ้งไปโดยใส่ถุงพลาสติกและมัดให้แน่นเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อรา

สำหรับวอลเปเปอร์และผนังที่ขึ้นราควรลอกออกให้หมด และทำความสะอาดด้วยแปรงแข็งและน้ำยาฆ่าเชื้อ ไม่ควรติดวอลเปเปอร์หรือทาสีทับลงไป เพราะจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อรา

1. สายฉีดรดน้ำต้นไม้ และแปลงขัดทำความสะอาด อาจจะใช้ไม้ยาว ๆ มาผูกเพื่อยื่นลงไปในถัง
2. ถังน้ำผูกเชือกสำหรับถ่ายน้ำออกจากถัง