ขีดเส้นตายภาษีที่ดิน สิ้นสิงหานี้ไม่ชำระมีโทษอย่างไรบ้าง?
Loading

ขีดเส้นตายภาษีที่ดิน สิ้นสิงหานี้ไม่ชำระมีโทษอย่างไรบ้าง?

วันที่ : 24 สิงหาคม 2563
ขีดเส้นตายภาษีที่ดิน สิ้นสิงหานี้ไม่ชำระมีโทษอย่างไรบ้าง?

ตามที่เราได้ข่าวกันมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ว่ามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 63 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกๆ ปี แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่จึงมีการเลื่อนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 63 นี้ออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดแล้ว ดังนั้น สำหรับใครที่ยังไม่ได้เสียภาษีที่ดินให้เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อนเส้นตาย โดยหากชำระไม่ตรงตามกำหนด จึงมีบทลงโทษ ดังต่อไปนี้

  1. กรณีไม่ได้จ่ายภาษีที่ดินภายใน สิงหาคม 63
    หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่จ่ายภาษีภายในเดือนสิงหาคม 63 จะถือว่า “เป็นภาษีค้างชำระ” และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจในการติดตามเร่งรัดได้ โดยจะออกหนังสือแจ้งเตือนมายังผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่ดินในเดือนถัดไป แต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดิน “มาชำระภาษีก่อนที่จะได้หนังสือแจ้งเตือน” จะเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีค้างชำระ
  2. กรณีจ่ายภาษีหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน
    เมื่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือเตือนมาแล้ว และเราไปชำระภาษี “ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน” จะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีค้างชำระ
  3. กรณีจ่ายภาษีหลังกำหนดเวลาในหนังสือแจ้งเตือน
    หากผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดิน จ่ายภาษีภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน จะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนเงินภาษีค้างชำระ และจะต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษีค้างชำระด้วย โดยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี และหากค้างชำระภาษีนานเกิน 90 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระภาษีนั้นๆ ไปขายทอดตลาดได้ นอกจากนั้นแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการแสดงหลักฐานเท็จเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ดิน อาจถูกตัดสินให้มีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับใครที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินแล้ว ก็ควรรีบไปดำเนินการเสียภาษีให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ถูกค่าปรับหรืออาจถูกอายัด ยึดที่ไปขายทอดตลาด แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งการประเมินภาษี ก็จำเป็นต้องรีบติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ โดยในการติดต่อเพื่อจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนั้น สามารถไปติดต่อได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องที่ “ที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเรานั้นตั้งอยู่” หรือง่ายๆ คือ ถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ใน กทม. จะต้องไปเสียภาษีที่ดินหรือสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเขต ถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ที่เขตเมืองพัทยา จะต้องไปเสียภาษีหรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จะต้องไปเสียภาษีหรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาล และหากที่ดินของเราตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ไปติดต่อเสียภาษีและสอบถามได้โดยตรงที่ อบต. นั้นๆ ได้เลย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.propertymentor.co.uk/
http://www.fpo.go.th/main/Home.aspx
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/613005สมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ภาษีที่ดิน อสังหาริมาทรัพย์